Riskimaandamise teenus LISAINFO

Riskimaandamise teenus LISAINFO

Riskimaandamise teenus Kõik meie hobiralliautodega sõitma minevad juhid peavad allkirjastama omavastutus deklaratsiooni. Klient ei vastuta mehhaaniliste rikete eest, juhul kui peaks esinema autol mehhaaniline rike, vahetavad instruktorid antud auto välja ning klient...
Vastutuse deklaratsioon hobikardiga sõitjale

Vastutuse deklaratsioon hobikardiga sõitjale

Olen tulnud Piko Hobikross OÜ haldusalas olevasse LaitseRallyParki omal soovil ja vabatahtlikult; Ma ei ole alkoholijoobes ega narkootiliste, psühhotroopsete või muude sarnaste ainete mõju all ning ei tarvita nimetatud aineid enne rajale sõitma minekut; Minu tervislik...
Deklaratsioon omavastutusega 12140€

Deklaratsioon omavastutusega 12140€

Käesolevaga mina ……………………………………………… (isikukood ……………………..……), kinnitan, et: Olen tulnud Piko Hobikross OÜ haldusalas olevasse LaitseRallyParki omal soovil ja vabatahtlikult; Ma ei ole alkoholijoobes ega narkootiliste, psühhotroopsete või muude sarnaste ainete mõju all...
Deklaratsioon omavastutusega 3000€

Deklaratsioon omavastutusega 3000€

Käesolevaga mina ……………………………………………… (isikukood ……………………..……), kinnitan, et: Olen tulnud Piko Hobikross OÜ haldusalas olevasse LaitseRallyParki omal soovil ja vabatahtlikult; Ma ei ole alkoholijoobes ega narkootiliste, psühhotroopsete või muude sarnaste ainete mõju all...
Deklaratsioon omavastutusega 1500€

Deklaratsioon omavastutusega 1500€

Käesolevaga mina ……………………………………………… (isikukood ……………………..……), kinnitan, et: Olen tulnud Piko Hobikross OÜ haldusalas olevasse LaitseRallyParki omal soovil ja vabatahtlikult; Ma ei ole alkoholijoobes ega narkootiliste, psühhotroopsete või muude sarnaste ainete mõju all...