Riskimaandamise teenus LISAINFO

Riskimaandamise teenus LISAINFO

Riskimaandamise teenus Kõik meie hobiralliautodega sõitma minevad juhid peavad allkirjastama omavastutus deklaratsiooni. Klient ei vastuta mehhaaniliste rikete eest, juhul kui peaks esinema autol mehhaaniline rike, vahetavad instruktorid antud auto välja ning klient...
Jääkardivõistluse juhend 18.02.2024

Jääkardivõistluse juhend 18.02.2024

LaitseRallyPark hobikardi võistlus 1. ÜLDISED KOHUSTUSED 2. VÕISTLUSE TOIMUMISAEG JA KOHT 3. REGISTREERIMINE 4. OSAVÕTUTASUD 5. VÕISTLUSE KÄIK 6. AUTASUSTAMINE 7. VÕISTLEJAD 8. AMETNIKUD 9. ÜLDISED TINGIMUSED 10. ÜLDINE OHUTUS 11. SIGNAALLIPPUDE TÄHENDUS 12....
Jääkardivõistluse juhend 21.01.2024

Jääkardivõistluse juhend 21.01.2024

LaitseRallyPark hobikardi võistlus 21.01.2024 1. ÜLDISED KOHUSTUSED 2. VÕISTLUSE TOIMUMISAEG JA KOHT 3. REGISTREERIMINE 4. OSAVÕTUTASUD 5. VÕISTLUSE KÄIK 6. AUTASUSTAMINE 7. VÕISTLEJAD 8. AMETNIKUD 9. ÜLDISED TINGIMUSED 10. ÜLDINE OHUTUS 11. SIGNAALLIPPUDE TÄHENDUS...
Vastutuse deklaratsioon hobikardiga sõitjale

Vastutuse deklaratsioon hobikardiga sõitjale

Olen tulnud Piko Hobikross OÜ haldusalas olevasse LaitseRallyParki omal soovil ja vabatahtlikult; Ma ei ole alkoholijoobes ega narkootiliste, psühhotroopsete või muude sarnaste ainete mõju all ning ei tarvita nimetatud aineid enne rajale sõitma minekut; Minu tervislik...
Deklaratsioon omavastutusega 12140€

Deklaratsioon omavastutusega 12140€

Käesolevaga mina ……………………………………………… (isikukood ……………………..……), kinnitan, et: Olen tulnud Piko Hobikross OÜ haldusalas olevasse LaitseRallyParki omal soovil ja vabatahtlikult; Ma ei ole alkoholijoobes ega narkootiliste, psühhotroopsete või muude sarnaste ainete mõju all...