Veebipoe müügitingimused

1. Üldtingimused

1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad www.laitserallypark.ee e-poe klientide (edaspidi Klient) ja internetiaadressil www.laitserallypark.ee asuva e-poe operaatori Piko Hobikross OÜ, registrikood 10949704, juriidiline aadress Pärnu mnt. 289B-2, Tallinn, 11621 (edaspidi LaitseRallyPark.ee) vahelisi kinkekaartide ostmisel tekkivaid õigusi ja kohustusi.

1.2. Tingimustes sätestamata osas lähtuvad Klient ja LaitseRallyPark.ee õigusaktidest tulenevatest nõuetest.

1.3. LaitseRallyPark.ee-l on õigus Tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates veebilehel www.laitserallypark.ee ilmumise momendist. Enne muudatuste jõustumist esitatud tellimustele kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.

1.4. LaitseRallyPark.ee e-poes kinkekaartide ostmisega kinnitab Klient, et ta on tutvunud Tingimustega ja on nendega nõus ning kohustub neid täitma.

2. Kinkekaartide väärtused, kampaaniad

2.1. LaitseRallyPark.ee e-poes müüdavate kinkekaartide hinnad on näidatud eurodes, ei sisalda transpordikulu ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20% (kui ei ole märgitud teisiti).

2.2. LaitseRallyPark.ee jätab endale õiguse läbi viia erikampaaniaid. Hindade muutumisel kehtib Kliendile tellimuse edastamisel kehtinud hind, mis oli kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Tellimuse vormistamine ja kinkekaardi eest tasumine

3.1. Tellimuse vormistamiseks tuleb Kliendil LaitseRallyPark.ee e-poes esmalt välja valida meelepärane kinkekaardi põhi, seejärel tutvuda kinkekaardi vormistamise juhendiga ning sisestada kirjelduse lõpus lahtrisse „Määra sobiv summa” väärtus, mida Klient soovib kinkekaardile kanda ja ühtlasi kinkida. Kui Klient soovib korraga osta rohkem kui ühe kinkekaardi, siis määrata kõrvallahtrisse ka kogus.

3.2. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on vajutanud nupule “Lisa ostukorvi”, mille järel on võimalik jätkata toodete sirvimist või liikuda edasi ostukorvi, et vormistada tellimus. Ostukorvis olevaid tooteid on võimalik veel enne tellimuse vormistamist lisada, vahetada või kustutada.

3.3. Tellimuse vormistamiseks tuleb vajutada nuppu „Vormista ost“, kus Kliendil tuleb seejärel sisestada küsitud andmed, et LaitseRallyPark.ee saaks väljastada soovitud kinkekaardi(d) ja Kliendiga vajadusel ühendust võtta.

3.4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub Kliendi poolt ostetud kinkekaardi häireteta kohaletoimetamine.

3.5. Kui kontaktandmete lahtrid on täidetud, saab Klient kirjutada lahtrisse „Sõnum kinkekaardile” kuni 140 tähemärki pika pöördumise, tervitusteksti või soovid. Kui Klient soovib, et peale kinkekaardi eest tasumist saadetakse kinkekaart otse kingisaaja e-posti aadressile, siis tuleb täita lisaks lahtrid „Kinkekaardi saaja nimi” ja „Kinkekaardi saaja e-posti aadress”. Kui Klient soovib kinkekaardi saata esmalt oma isiklikule e-posti aadressile, et see ise välja printida ja üle anda, siis tuleb jätta eelpool nimetatud kaks lahtrit tühjaks. Siis saadetakse kinkekaart peale ostu sooritamist Kliendi enda e-posti aadressile.

3.6. Peale e-poe kasutamise tingimustega nõustumist ja tellimuse kinnitamist, vajutades selleks nupule „Esita tellimus“, koostab süsteem Kliendile tellimuse, mida on võimalik tasuda pangalingiga (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay). LaitseRallyPark.ee on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS`ile. Klient tasub tellimuse kinnitamiseks LaitseRallyPark.ee e-poele 100% tellimuse summast. Müügileping loetakse sõlmituks, kui tellimuse summa on 100% tellimuse kinnituseks jõudnud Piko Hobikross OÜ arvelduskontole. Seejärel saadab LaitseRallyPark.ee kinkekaarti mõne minuti jooksul Kliendi enda või kingisaaja e-posti aadressile. Kokku saab Klient kolm kinnituskirja: ostu kinnituse, makse kinnituse, kinkekaardi (kui kinkekaardi saajaks pole määratud kingisaaja, siis jõuab Kliendini 2 kirja ja kolmas läheb otse kingisaaja e-posti aadressile).

3.7. Kui Klient on tellimuse eest tasunud, siis tellimust enam muuta ei saa.

4. Kinkekaardi kohaletoimetamine

4.1. LaitseRallyPark.ee e-poest ostetud kinkekaart on võimalik Kliendil saata kas enda e-posti aadressile, mille järel saab Klient kinkekaardi üleandmiseks välja printida või siis sisestada tellimust vormistades kingisaaja e-posti aadress, et kinkekaart otse kingisaajani toimetada. Kui Klient soovib, et kinkekaart toimetatakse temani posti teel või pakiautomaati, siis palume selleks võtta ühendust LaitseRallyPark.ee klienditeenindusega telefonil +372 671 6067 või info@laitserallypark.ee. Kui kinkekaarti soovitakse pakiautomaati, lisandub kinkekaardi hinnale saatmistasu, vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale.

4.2. Kui soovite, et kinkekaardi vormistab LaitseRallyPark ja toimetab kohale posti teel või saadab pakiautomaati, siis saame kinkekaardi trükkida LaitseRallyPark.ee e-poes müügil olevale ükskõik millisele Teie valitud kinkekaardi blanketile.

4.3. Kui soovisite kinkekaarti oma meilile ja juhtub, et sisestatud e-posti aadressis oli sees viga, siis palume võtta ühendust LaitseRallyPark.ee klienditeenindusega telefonil +372 6716067 või info@laitserallypark.ee, et saaksime hoolitseda selle eest, et kinkekaart saaks saadetud õigele e-posti aadressile.

4.4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kinkekaardi kohaletoimetamisel. LaitseRallyPark.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

5. Kinkekaardi realiseerimine

5.1. Vastavalt kinkekaardi väärtusele, saab kinkekaardi saaja valida endale LaitseRallyPark.ee kodulehelt meelepärase elamuse ja tulla kingitust LaitseRallyParki realiseerima, broneerides selleks eelnevalt aja telefonil +372 671 6067 või pöördudes meilile info@laitserallypark.ee.

5.2. Kinkekaarti realiseerima tulles on vaja kinkekaart LaitseRallyParki kaasa võtta ja realiseerida ühe korraga. Kinkekaart kehtib 1 aasta vältel, kinkekaardil märgitud ajavahemikul ja ei ole vahetatav raha vastu.

5.3. Kui teenuse või teenuste maksumus on kinkekaardil märgitud väärtusest väiksem, vaheraha ei tagastata, kui aga suurem, on võimalik vahe juurde tasuda LaitseRallyParki kassas.

6. Tagastamisõigus

LaitseRallyPark.ee e-poest kinkekaardi soetades kinnitab Klient, et tal puudub Müügilepingust taganemise õigus võlaõigusseaduse §53 lg 4 p 2 ja 3 kohaselt.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. LaitseRallyPark.ee vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab LaitseRallyPark.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. LaitseRallyPark.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või kinkekaarti kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kinkekaardi kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaolust, mida LaitseRallyPark.ee ei saanud mõjutada ega ette näha (vääramatu jõud).

8. Isikuandmed

8.1. LaitseRallyPark.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku LaitseRallyPark.ee e-poele enda isikuandmete töötlemiseks. Kliendi poolt LaitseRallyPark.ee-le edastatud isikuandmed (nimi, aadress, e-post, telefon) kantakse LaitseRallyPark.ee e-poe kliendiandmebaasi ning neid kasutatakse müügilepingu täitmiseks või õigusaktides ettenähtud juhtudel.

8.2. LaitseRallyPark.ee jätab endale õiguse saata Kliendi e-posti aadressile infot enda ja oma partnerite uute toodete ja sooduspakkumiste kohta. Kliendil on õigus paluda oma andmete eemaldamist LaitseRallyPark.ee andmebaasist.

8.3. LaitseRallyPark.ee on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS`ile.

8.4. Samuti annab Klient LaitseRallyPark.ee e-poes tellimust vormistades nõusoleku edastada vajalikud isikuandmed kolmandale osapoolele juhul, kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab.

9. Lõppsätted

9.1. Tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi proovivad pooled lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mõlemal poolel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

9.2. Tingimustele ning müügilepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust. Kui Tingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas Tingimuste ega müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse õiguspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.