Puhkemaja sisekorraeeskirjad

• Palume puhkemajas hoida puhtust ja korda;
• Palume puhkemaja ruumides kanda vahetusjalatseid või jätta välisjalanõud välisukse juurde / trepi alla;
• Puhkemaja ruumides, rõdul ja terrassil on SUITSETAMINE KEELATUD;
• Leiliruumis on VIHTLEMINE KEELATUD;
• Palume puhkemaja ruumides küünlaid mitte põletada;
• Palume leiliruumi klaastaaraga mitte siseneda;
• Tekkinud prügi ja jäätmed palume koguda selleks ettenähtud prügikottidesse;
• Saunalinasid palume kasutada sihtotstarbeliselt ja jätta peale kasutamist leili eesruumi põrandale;
• Iga kaotsi läinud saunalina on hinnaga 15€;
• Lahkudes palume radiaatorid välja lülitada;
• Saunamajade muruplatsil parkimine trahv 500€;
• Puhkemaja inventari rikkumise või lõhkumise korral hüvitab tekkinud kahju täielikult kahju tekitaja.

Jäta puhkemaja sellisesse korda nagu sa sooviksid selle ise eest leida!