Liikluslinnaku ja mängudemaja sisekorraeeskirjad

1. Liikluslinnakusse ja mängudemajja sisenemine ja lastealal teenuste tarbimine on tasuline vastavalt kehtivale hinnakirjale.

2. Liikluslinnakus ja mängudemajas viibivad lapsed on lapsevanema vastutusel. Mänguhoos tekkida võivate vigastuste eest vastutab lapsega kaasas olev lapsevanem või hooldaja.

3. Selleks, et Sul oleks mugavam mängudemajas aega veeta ja mängu koht säiliks puhtana, palun võta üleriided seljast ja jalanõud jalast.

4. Mängudemajas olev garderoob on avalik, ole hea ja vastuta oma isiklike asjade eest ise.

5. Mängudemajas ja mujal territooriumil hoiame ikka puhtust ja korda:

kinnitame keha ja kustutame janu üksnes selleks ettenähtud söögitoas;

peale mängimist ja enne lahkumist leiame mänguasjadele nende endise asukoha;

kõik mänguasjad, mis on siseruumides, palume hoida siseruumides.

6. Kasuta kööki heaperemehelikult, hoia puhtust ning mängudemaja köögist laenatud nõud aseta enne lahkumist puhtalt oma endisele kohale tagasi.

7. Grupibroneeringute puhul võib liikluslinnakus ja mängudemajas viibida samaaegselt ka teisi kliente. Grupi sündmuse broneering ei taga kliendile privaatset sündmust!

8. Liikluslinnak on loodud liikluskasvatuslikul eesmärgil ning tegevus õuealal käib liiklusseaduse põhimõtteid järgides. Igasugune kuritahtlik ning ohtlik tegevus ja ülemäärane kihutamine on keelatud.

9. Suitsetamine liikluslinnaku ja mängudemaja territooriumil on rangelt keelatud. Suitsetamine on lubatud LaitseRallyPark`i territooriumil üksnes selleks ettnähtud ning tähistatud kohtades.

10. Alkoholi tarvitamine on lubatud ainult kinnisel sündmusel ja eelneva kokkuleppe alusel.

11. Kui liikluslinnaku ja mängudemaja külastaja on osutunud pahatahtlikuks ning muutunud oma käitumisega kaaslastele pealetükkivaks või ohtlikuks, on LaitseRallyPark`i töötajal õigus ta korrale kutsuda ning vajadusel territooriumilt välja saata, sissepääsu tasu tagastamata.

12. Klient on vastutav enda poolt tekitatud kahjude eest ning hüvitab need vastavalt haldajale või kaaskodanikule.

13. Sündmuse raames peole tellitud lisateenused (tegelased, esinejad, mustkunstnikud jt.) tuleb sündmust broneerides LaitseRallyPark`iga kooskõlastada!